TIẾNG VIỆT phía dưới

You are invited for a secret karaoke night with Zurich-based Vietnamese artist Quynh Dong. Taking inspiration from the popular Vietnamese variety show Paris by Night, circulating not only throughout the Vietnamese diaspora but also back in its native land, Vietnam, the performance is a creative intervention within the context of the Vietnamese restaurants and karaoke spaces in London. The work is part of an ongoing practice as research into diasporic Vietnamese experience and the intimate role of communal spaces and part of the inaugural edition of SEA currents, a platform for South East Asian art in London.
To participate in the program, please email to: dotuonglinh@gmail.com. You will receive a confirmation letter with the location of the event.
Thân mời anh, chị và các bạn tới một buổi tối karaoke bí mật với nghệ sĩ người Thụy Sĩ gốc Việt, Quỳnh Đồng. Lấy cảm hứng từ chương trình giải trí tổng hợp Paris by Night, được yêu thích không chỉ trong cộng đồng người Việt ở Hải ngoại mà còn ở tại chính Việt Nam, buổi biểu diễn là một tương tác sáng tạo trong bối cảnh của nhà hàng và không gian karaoke Việt Nam ở London. Tác phẩm là một phần của thực hành nghiên cứu trải nghiệm của cộng đồng Việt kiều và vai trò riêng tư của không gian cộng đồng là một phần của phiên bản đầu tiên của SEA currents, một không gian cho nghệ thuật Đông Nam Á ở London.
Để tham gia chương trình, mời email tới dotuonglinh@gmail.com. Bạn sẽ nhận được thư thông báo về địa điểm tham gia sự kiện.